Länkar

Leverantör

www.solar.se
Solar har sedan företaget startade sin verksamhet i Sverige 1989 snabbt vuxit till att bli en av Sveriges tongivande elgrossister.

Bild föreställande: www.solar.se

Uppdragsgivare

www.ekolsundsslott.se
Ekolsunds Slott är en mångfacetterad anläggning. Fest , möten och boende för livsnjutare – i historisk miljö! Slottet håller på få en ansiktslyftning i alla dess delar. Redan idag finns stora delar i drift.

Branschrelaterat

www.foretagarna.se
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Bild föreställande: www.foretagarna.se